Distansarbetande teamarbete kräver en högre standard på kommunikationen

Arbetsvärlden är i förändring - med allt ifrån flexibel arbeta-hemifrån-praxis till globalt utspridda team. Våra kommunikationsverktyg behöver även de förändras.

När teamet baseras på virtuellt samarbete, blir e-post och gruppchatt snabbt dysfunktionellt.

Ni behöver ett samordnat nav där ni kan diskutera idéer, dela uppdateringar och bygga upp kunskap som hela teamet har användning av - även efter flera år.

Läs mer

Tusentals människor världen runt förlitar sig på att Twist ska ge dem ett lugnare, mer ordnat och transparent teamarbete.

Utnämnd till Bästa kommunikationsapp för distansarbetande team av PC Mag

De flesta meddelandeappar lämnar en del att önska. Twist, som är skapat av internationellt utspridda team på Doist, gör det mycket enklare att håll koll på en konversation och använda den som referens vid ett senare tillfälle.
Jill Duffy PC Mag

Används av


Utmärkt teamwork börjar med utmärkt kommunikation.

Prova Twist helt gratis.

Kom igång