Polityka bezpieczeństwa Twist

Użytkownicy powierzają nam ich rozmowy, wiedzę i pliki swojego zespołu. Traktujemy nasze zobowiązania poważnie.

System bezpieczeństwa Twist obejmuje:

  • zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi;
  • nieustanne monitorowanie pod kątem potencjalnych luk w bezpieczeństwie; i
  • ciągłe wdrażanie najnowszych narzędzi i bycie na bieżąco w zakresie nowych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa.

Ochrona danych

Kopie zapasowe danych

Dostęp do konta & Poufność

Narzędzia kontroli dla administratorów

Prywatność danych