Tjenestevilkår for Twist

Effektiv dato: 15. mai 2018

Takk for at du velger Twist!

Beskyttelse av personvern

Dine data i tjenesten vår

Programvare i tjenesten vår

Endre og avslutte tjenesten vår

API

Bruke tjenesten vår

Premium-tjeneste og betaling

Begrenset ansvar for tjenesten vår

Innsamling av informasjon og bruk

Endring av tjenestevilkår