Användarvillkor för Twist

Gäller från och med: 15 maj 2018

Tack för att du valde Twist!

Integritetsskydd

Dina data i vår tjänst

Mjukvaran i vår tjänst

Ändring i eller avslutande av vår tjänst

API

Användande av vår tjänst

Premiumtjänsten och betalningar

Begränsat ansvar för vår tjänst

Informationssamlande och användande

Ändringar i Användarvillkoren